top of page
Zoeken
  • Annasjouk Nijhof

Waarom verbinden van generaties in de kerk?

Een dienst met alle generaties roept in kerken soms weerstand op. Waar is dit voor nodig? Een begrijpelijke vraag, want zo’n dienst verloopt heel anders dan mensen gewend zijn. In de diensten die wij komen, kiezen we bewust voor andere vormen. Het accent ligt op verbinding met elkaar en God en minder op een theologische verdieping in een preek.Drie redenen waarom verbinden van generaties in de kerk belangrijk is:

1. Het is een Bijbels principe

In de kerk met alle generaties zijn we samen gezin van God.

In de eerste gemeenten werd het leven gedeeld en daar was iedereen bij, jong en oud. Ze vertelden elkaar onder andere verhalen over God en Zijn volk. Van generatie op generatie werden die doorverteld. Dat was samen één lichaam zijn zoals staat in 1 Korinthiërs 12. Een oproep van Paulus om als gemeente samen één te zijn in verscheidenheid. Veel kerken in deze tijd zijn ‘doelgroepen-kerk’ geworden. Een doelgroep bestaat vaak uit mensen van dezelfde generaties en voor iedere doelgroep zijn er gerichte activiteiten. We hebben kinderdiensten, jongerendiensten en -clubs, een ouderensoos en kringen voor de generaties daar tussen. In die kerk ligt het accent op verscheidenheid in plaats van eenheid.

In de kerk met alle generaties zijn we samen gezin van God. Dat ziet er anders uit dan in de tijd van de Bijbel, we zijn immers een andere generatie :). Dat is een zoektocht naar nieuwe vormen om het leven te delen en elkaar verhalen te vertellen.

2. We leren van elkaar

Geloven doe je niet alleen, we hebben elkaar nodig. Als we samen verhalen uit de Bijbel en ons dagelijks leven delen groeien we allemáál! Jongeren leren van de wijsheid en ervaringen van ouderen. Tegelijk zijn de verhalen en vragen van kinderen en jongeren nodig voor nieuwe inspiratie, dat is verrassend en verrijkend voor de ouderen. In de kerk met alle generaties is ‘leren van elkaar’ de kern van kerk-zijn!

Geloven doe je niet alleen, we hebben elkaar nodig.

3. Er is noodzaak tot verandering

De kerkverlating in Nederland is groot, met name onder de jongere generaties. Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad (maart 2023) blijkt:

  • In drie op de vijf kerken (60%) zitten na Corona minder mensen.

  • Tot een kwart minder kerkbezoek.

  • 30-ers worden het meest gemist, daarna 20-ers, tieners en 65+.

  • In 6% van de kerken is juist groei.

Wat is het antwoord van de kerk hierop? Wat kan de kerk doen, welke verandering is er nodig? De belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is niet ‘Hoe krijgen we jongeren weer bij de kerk’, maar ‘Hoe brengen we de volgende generatie bij God?’ Vanuit die vraag ga je nadenken over kerk-zijn en ontstaat er lucht en ruimte voor verandering. De volgende generatie heeft behoefte aan verbinding, aan echtheid en ze willen hun geloof praktisch maken in het dagelijks leven. In de kerk zijn alle generaties nodig. Wij geloven in de potentie van de kerk. Het versterken van die kerk is belangrijk om de jongere generaties vertrouwd te maken met een leven met Jezus. Niet omdat die generatie belangrijker is dan een andere, wel omdat we hen gunnen om te ontdekken wie ze zelf zijn, wie Jezus is en hoe zij met Hem kunnen leven. We geloven in God, die Zijn weg gaat met ons en niet los laat. De training ‘Generaties verbinden in de kerk’ gaan we hier verder op in. Waarom verbinden, wat zijn de verschillen tussen generaties en welke rijkdom dat geeft. We geven je vervolgens praktische tools voor een dienst met alle generaties. Neem iemand mee uit je kerk, zodat je samen de eerste stappen kunt zetten. De training helpt je om klein te beginnen, maar vanuit een gefundeerde visie. Voor data, info en aanmelding: https://www.xpeditie360.nl/training-generaties

25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


bottom of page