top of page
Zoeken
  • Hilde Sneep en Annasjouk Nijhof

Practise what you preach

Omdat we weten hoe verrijkend het is om met verschillende generaties samen te werken, zijn wij een haf jaar geleden op zoek gegaan naar twintigers die samen met ons op pad kunnen gaan naar kerken. Deze maand zijn we on Tour door Nederland met Xpeditie overHOOP en is ons team uitgebreid met Aron en Karlijn. Twee twintigers op wie we best een beetje trots zijn. Ieder weekend zijn we in meerdere kerken voor een dienst of een programma voor alle generaties. Samen met hen leiden we de dienst en het programma. We vertellen je graag wat deze intergenerationele-samenwerking ons oplevert, wat het hen doet en wat we zien gebeuren in de kerk. Conclusie: het werkt!Wat doet het ons? Voor ons is een samenwerking met twintigers een logische stap. We waren toe aan uitbreiding van ons team en zijn bewust gaan zoeken naar jong-volwassenen. Voor Xpeditie on Tour overHOOP lag er een globaal idee. Aron en Karlijn gaven direct aan dat ze graag meedenken bij de verdere ontwikkeling: ‘Het moet iets van onszelf worden’. Dat hebben we gedaan. Daardoor ziet het programma er absoluut anders uit, dan dat we dat alleen hadden ontwikkeld. We hebben boeiende gesprekken gehad die ons aan het denken hebben gezet. In het kader van het thema HOOP hoorden we hun verhalen over de moeite om aan een huis te komen, hun gedachten over of je ooit aan kinderen wil beginnen en hun vragen aan God daarover. Dat geeft verdieping aan ons programma en er zitten nu herkenbare thema’s in vanuit hun generatie.

We staan er als gelijkwaardige partners

Als we een dienst leiden is de twintiger geen hulpje of iets dergelijks, we staan er als gelijkwaardige partners. We voerden daarom gesprekken over waar je valkuilen liggen en wat je sterke kanten zijn. Aan de hand van het verhaal van Mozes en Aaron vroegen we ons af, waarin ben je een Mozes en waarin een Aaron voor de ander. Hoe maken we elkaar vervolgens mooier op het podium? We moesten ook zelf weer nadenken over onze rol en kwaliteiten, dat vraagt kwetsbaarheid en is tegelijk verrijkend. Samenwerken met twintigers betekent voor ons ruimte en vertrouwen geven. Deze gesprekken zijn daarvoor de basis, een waardevolle investering. De samenwerking helpt ons ook om bewust God te betrekken in het ontwikkelproces. Samen bidden voor de goede invulling en voor een gezegende voorbereiding maak je expliciet. We hebben met elkaar gedeeld hoe we ons ook geestelijk voorbereiden. God is erbij, maar hoe dan voor ieder van ons persoonlijk? Natuurlijk betekent deze samenwerking voor ons ook extra overleg en extra oefenmomenten. Het kost meer tijd, dan dat we het zelf zouden doen. Als we hen echter zien groeien in geloof, in presentatie-skills en hoe het uitwerkt in de kerken, dan geeft dat een gevoel van dankbaarheid. We zien daarin hoe God aan het werk is door hen, door onszelf en door het werk van Xpeditie 3.6.0..

Wat brengt het de twintigers?

‘Net voordat ik op het podium stapte dacht ik, deze mensen verwachten gewoon dat ik dit kan, dus ik dacht, ik ga het gewoon doen’

Aron en Karlijn geven aan dat ze het heel leuk en gaaf vinden om mee te gaan door het land. Ze krijgen meer inzicht in allerlei facetten van kerk en dat je om het programma heen ook nog moet netwerken is een onverwachte ontdekking. De eerste keer was best spannend (en de volgende keren soms ook). Karlijn zei na afloop: ‘Net voordat ik op het podium stapte dacht ik, deze mensen verwachten gewoon dat ik dit kan, dus ik dacht, ik ga het gewoon doen’. Een prachtige uitspraak, waarmee ze liet zien dat ze in haar autoriteit ging staan en ze stond er ook echt. Dat is groeien in je skills. Dat vieren we samen, na de eerste keer hadden we taart en cake en deelden we onze tops en tips voor de volgende keer. Het is ook geloofsgroei. Hem betrekken in je voorbereiding, God aan het werk zien in je leven en in de kerk, je ogen daarvoor openen. Het komt allemaal voorbij. Wat zien we gebeuren in de kerk? Onze twintigers roepen reacties op bij verschillende generaties. Als we aankomen in een kerk worden Aron en Karlijn vaak extra welkom geheten, ‘wat ontzettend leuk dat je er bent’. Ze worden gezien en bemoedigd, het valt op dat ze er zijn. Wat ook opvalt is de reactie van kinderen. Ze komen tussendoor of in de pauze naar Aron en Karlijn toe met een vraag of om gewoon even contact te leggen. Maar ook de oudere generatie reageert. Na afloop van een dienst kwam een oudere meneer op ons aflopen en zei: ‘Ik zie dat het dus echt kan met een jong-volwassene op het podium, wat is dat hoopvol.’ Het optreden van Karlijn raakte hem. Hij was verrast en stelde wellicht zijn verwachtingen over twintigers bij. Bijzonder om te zien hoe een presentatie van twee generaties dus zorgt voor grote betrokkenheid en we daardoor meer generaties aanspreken.

‘Ik zie dat het dus echt kan met een jong-volwassene op het podium, wat is dat hoopvol.’

Ons voorbeeld werkt door in het programma. Bij een challenge waarbij mensen met elkaar een kort gesprekje moeten voeren, staat een meisje van ongeveer 10 jaar op. Ze kijkt om zich heen en loopt naar een oudere meneer om met hem in gesprek te gaan. Een moeder gaat in gesprek met haar buurvrouw en een jongere gaat bij haar kinderen zitten voor een gesprekje. Een vader, aangemoedigd door zijn puber-dochter doet mee in het interactieve Bijbelverhaal waarin ook het kleinste meisje van vier meespeelt. Verbinden van generaties maakt dat we leren van elkaar. Het is God zelf die hier doorheen werkt. Zijn liefde wordt zichtbaar, doordat we omzien naar elkaar. Iedereen is betrokken en iedereen wordt gezien. Zolang we vasthouden dat het gaat om verbinden met elkaar en met God geeft het leven in de kerk en is het als een vuur dat aangewakkerd wordt. Onze volgende stap Inmiddels hebben we ons team uitgebreid met professionele trainers met jonge kinderen in hun gezin. Weer een nieuwe generatie betrokken dus. Verder dromen we nog van opa’s en oma’s die we kunnen inzetten. We schrijven graag over hun verhalen over hoe ze optrekken met jongeren en hoe hen dat verrijkt. Ken je zo’n verhalenverteller? We houden ons aanbevolen om het palet van betrokken generaties compleet te maken. Wil jij ook aan de slag met twintigers in jouw kerk? Kom samen naar de training ‘Verbinden van generaties in de kerk’. Een aantal twintigers gingen hen al voor. Samen kun je na deze dag stappen zetten in jullie kerk. Naast visie en achtergronden, ontvangen jullie concrete tools om aan de slag te gaan met een dienst met alle generaties. Voor meer info en aanmelding neem een kijkje op onze site www.xpeditie360.nl/training-generaties.114 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page