top of page
Gegevens Stichting Xpeditie 3.6.0

 

Stichting Xpeditie 3.6.0. (hierna te noemen ‘Xpeditie 3.6.0.’) is onder nummer 863638752 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Het RSIN-nummer van Xpeditie 3.6.0 is 863638752.

 

Contactgegevens:

Adres: Bontepoort 5, 3861 MR, Nijkerk

Telefoon: 0652621644 (Hilde Sneep)

Mail: info@xpeditie360.nl

 

Bestuur:

Voorzitter: Hilde Sneep

Secretaris: Marlies Wegerif

Penningmeester: Albert Koelewijn

Missie en visie

 

Missie

Xpeditie 3.6.0. wil gezinnen, kerken en organisaties inspireren en ondersteunen bij de geloofsopvoeding, zodat kinderen ontdekken wie Jezus is, wie ze zelf zijn en hoe ze met Hem kunnen leven.

 

Visie

Xpeditie 3.6.0. gelooft in Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons en alle mensen. Wij verlangen naar een beweging van Gods liefde van gezinnen in de wereld van vandaag om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken.

 

Het is ons verlangen dat kinderen zelfstandig keuzes leren maken in een leven met Jezus. Gods Geest is bij ons en bij onze kinderen. We willen Gods Geest ruimte geven in ons leven, zodat wij zelf en onze kinderen groeien in een leven met Hem.

 

We hebben elkaar nodig. Wij geloven in community, in de kerk. Zo’n plek is belangrijk voor kinderen, gezinnen en generaties, als plaats waar de beweging van Gods Liefde zichtbaar wordt.

 

Xpeditie 3.6.0. wil haar missie vorm en inhoud geven vanuit vernieuwende invalshoeken, creativiteit en een aanpak die past in de dagelijkse wereld van kinderen.

Beloningsbeleid bestuur
 

De bestuursleden van Stichting Xpeditie 3.6.0. ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Reiskosten in verband met het bijwonen bestuursvergaderingen worden niet vergoed.

Actuele beleidsplan
 

Download hier ons actuele beleidsplan.

bottom of page